Persondatapolitik & Cookies – Betina Maj

Persondatapolitik & Cookies

Generelle oplysninger

Center for Bevidsthed & Udvikling v/Betina Maj
Adresse: Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup
Telefon: 23 34 62 56
E-mail: kontakt@tinea2.sg-host.com

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne maile til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos Center for Bevidsthed & Udvikling og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor korrespondancen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens §10. Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere bruger oplysninger forsvarligt og i henhold til dine rettigheder som bruger.

100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet. Vi opbevarer ikke kunde oplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kunde oplysninger krypteret.

Hvem har adgang

Ejeren af Center for Bevidsthed & Udvikling har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på https://betinamaj.dk er ejer Betina Maj.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til https://betinamaj.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt

Som registreret hos Center for Bevidsthed & Udvikling har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du i følge Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Center for Bevidsthed & Udvikling via e-mail til webmaster Tine Appel, tineappel@me.com

Tvist

Enhver tvist mellem forretningen, Center for Bevidsthed & Udvikling og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Cookies

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer. Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan gøre skade på din computer. Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På https://betinamaj.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, så din oplevelse som kunde kan blive forbedret. Cookies kan slettes/blokeres. Se mere her: http://minecookies.org/cookiehåndtering.

 

Opdateringsdato: d. 10. august 2018