Kurser – Betina Maj

Kurser

Øvrige kurser jeg afholder engang imellem. Kurserne kan bookes efter aftale med virksomheder, institutioner, foreninger mm. Der kan endvidere afholdes foredrag i de emner kurserne indeholder.

“Kom ud over kanten –  skab et liv i glæde og harmoni”

 På kurset arbejder du med dine egne temaer og få redskaber til, at kommer ud over kanten ift. dine tema`ere. Grundfundamentet hver dag vil være, at blive forankret i dit eget tempel (kroppen) og derigennem, at blive fortrolig med dine udfordringer, din intuition og din sjælsbevidsthed.Kom ud over kanten og lev dine drømme ud og oplev hvordan glæden samt harmonien træder ind i dit liv.Tilgangen på kurset vil være, at det er en fornøjelse og glæde, at arbejde med sig selv.

Du vil få konkrete redskaber til at arbejde med. Samarbejde mellem krop, sind og ånd- Sammenhæng mellem tanke, følelse, handling- Intuitionens veje til dig.- Praktiske øvelser til, hvordan du kommer ud over det, der forhindre dig- Øvelser fra Michael Beckwiths sidste kursus i DK – Hjerteåbende øvelser.- Åndedrætsøvelser, meditation, visualisering, bevægelse mm.- Loven om tiltrækning, at være bære af din intention og at bevare din energi.

“At forholde dig til døden – gi`r dig fri til at leve” En dags kursus

Det eneste vi med sikkerhed ved i livet er, at vi skal dø.  Alligevel forholder vi os ikke til det følsomme emne døden.  Uden at vi helt ved det, spiller det en stor rolle i, hvordan vi har det i vores daglige liv og i vores relationer. Døden er ligeså naturlig og smuk som fødslen. Men er det sådan vi har det?Hvilken betydning får det i livet, når vi ikke forholder os til døden?Hvordan kan du leve hver dag, som var det den sidste og med fred i sindet?Kan du sige, at du dør med fred, hvis du dør idag? Disse spørgsmål og mange flere vil blive belyst denne dag. Dagen vil også indeholde forskellig øvelser, der er gavnlige til at få fred med døden og dermed gøres os fri af frygten og fri til at leve.Jeg tager udgangspunkt i mere end 20 års arbejde med, at være ved døende. Samt min mangeårige åndelige læring. Når døden er nær, bliver det tydeligt, hvad vores liv har været, hvad vi ikke fik gjort, om vi har fred til at dø, forholdet til vores pårørende og deres til os og meget mere. Et kursus der kan virke provokerende, da døden er et markant tabu emne – Alligevel er kurset både livsbekræftigende og berigende samt med plads til masser af aha oplevelser.                                       

Håndlæsningens univers 2 kursusdage 

Her får du et overordnet indblik i håndlæsningens opbygning og tydningselementer. Der arbejdes med håndformer, linienettet, håndens landkort, hudtyper, skader på hænderne m.m.Her får du et overordnet indblik i håndlæsningens opbygning og tydningselementer. Kurset er for dig, der er nysgerrig og vil vide mere om håndlæsning, eller hvis du overvejer at få en uddannelse indenfor området.

Supervisionsgruppe for håndlæsere og relaterede faggrupper

Du har mulighed for, at være med i en lille supervisionsgruppe for håndlæsere og relaterede faggrupper. Gruppen henvender sig både til dig, der allerede er i gang som praktiserende og til dig som ønsker at tage skridtet og praktisere.

Supervision er et redskab til løbende at udfolde mere og mere af dit faglige, personlige og sjælelige potentiale. Og det er din mulighed for, at bearbejde de indtryk du får i arbejdet – både når du røres dybt, rammes hårdt eller når du rystes en smule! Når vi arbejder i dette univers, rejser der sig ofte en hel del spørgsmål og tanker om tolkningsmuligheder, etik, ansvar og formidling af det vi ser. Vi arbejder i grænselandet mellem det at være vejleder, terapeut, ”klog kone” og mentor for andre mennesker – Og den rolle vi får, er ikke altid afstemt med den rolle vi ønsker at have, fordi klienten ubevidst definerer vores ”rolle i hans/hendes liv” ud fra det aktuelle behov vedkommende står med.  Så det er vigtigt, at vi klart har defineret vores rolle, så den er tydelig for klienten og i samklang med vores mission som menneske. Samtidig må vi også løbende rette til og skærpe projektørens lyskegle mod vores livsopgave, som den udfolder sine nuancer mere og mere for os. Det er mit ønske, at supervisionen vil støtte dig i denne selvnærende og fortløbende proces.Supervisionsgruppen skabes på et værdigrundlag af gensidig hjertelighed samt respekt og omsorg for den enkeltes proces. Supervisionen kunne tage afsæt i: -Konkrete oplevelser med klienter, der har efterladt uforløste følelser og tanker -Manglende mod og parathed til, at gå ind i rollen som praktiserende -Konkrete faglige spørgsmål om tegn og tolkninger -Snak om etik og ansvar i arbejdet -Psykologiske temaer og evnen til, at møde disse og formidle budskaber bedst muligt -Hvordan inddrager vi sjælsaspektet, sjælens vilje og livsopgaven i arbejdet

Gruppen mødes ca. hver 4. uge – Hver gang 3 timer (Kan sammensættet på anden vis, hvis en gruppe ønsker det).  Der vil blive optaget max. 5 deltagere  på holdet og du er velkommen til at ringe allerede nu for, at sikre dig en plads eller høre mere. Holdene oprettet løbende, som der er tilmeldinger til.

Intuitionskursus 2 kursusdage 

Kurset giver dig indsigt og redskaber til, at blive bevidst om din intuition, intuitionens vej til dig og hvordan du kan integrere intuitionen i dit liv. Undervisningen har en stor koncentration på emnerne; nærvær, opmærksomhed, bevidsthed samt handlekraft, og der veksles mellem teori, praktiske øvelser og dialog. Undervisningen vil foregå både i undervisningslokalerne og i det fri.   Intuition er, når du ved noget, uden at vide, hvor du ved det fra.Når du er opmærksom og åben, vil du erfare, at intuitionen altid er i og omkring dig.

Blindtegningskursus 2 x 2   kursusdage 

Kurset henvender sig til dig, der vil videre med Håndlæseruddannelsen, er nysgerrig på håndlæsning eller dig der vil bruge Blindtegning, som tillæg til et andet redskab. Blindtegning er et unikt redskab til, at tyde en persons livssituation, som den er i dag og at kunne præcisere personens personlighed og vækst muligheder. På 1. delkursus kommer du gennem de teoretiske områder, bl.a. håndens landkort, håndformer- og stillinger, fingrenes betydning, symboler mm. Inden næste kursus er det væsentligt, at du arbejder med, at indlære det gennemgåede materiale.På 2. delkursus arbejdes primært praktisk med blindtegningerne. Pris 3.500 for begge kurser

Intuition og helhedssansningsom trofaste redskaber i livet – 2 kursus dage

Kurset for dig der vil blive mere hjemme i intuitionens vejé til dig og deri blive bedre til at bruge intuitionen i dit liv. Kurset er også for dig der kender din intuition godt, men måske ikke altid får “lyttet” efter alligevel og måske slet ikke handlet på din intuition. Helhedsansing handler om, at vi alle i os har en samlet essens af alle vores sansninger i en given situation. At komme til denne essens i os flytter os fra at tro, til at vide i enhver situation og når vi skal træffe valg mm. At arbejde med din intuition og din helhedssansning flytter dig væk fra uhensigtsmæssig tankevirksomhed, ubeslutsomhed, tvivl mm. Til at vide indefra, til ro, mere energi, glæde, større klarhed og masser af livskraft.Er du nysgerrig på, hvordan de to kvaliteter virker hver for sig og samlet og har du lyst til, at lære om vejen dertil, så er dette kursus noget for dig. Undervisningen har en stor koncentration på emnerne; at mærke indvendig, nærvær, opmærksomhed, bevidsthed, samt handlekraft mm. og der veksles mellem teori, praktiske øvelser og dialog. Undervisningen vil foregå både i undervisningslokalerne og i det fri.

Kroppens Tempel

Er som 2 dages kursus samt 3×3 timers aftenundervisning

Kroppen og dens iboende muligheder for, at være forankret på denne jord med integration og samspil mellem krop, intellekt, følelse og sjæl, er kroppens tempel. Igennem kroppen reagere vi med alt vi ”har” og kan igennem klarhed med dette samspil, løftes os til højere bevidsthed og indsigt ad intuitionens vej, hvorved templet er taget i brug. På kurset vil vi arbejde med praktiske øvelser, der tydeliggør dette samspil.

Energikursus“Vær dit eget lys -Din fulde energi – Dit potentiale”

2 dage som kan skabe forandring i dit liv, hvis du er parat til fuldt ud, at sige JA til at være dig Kurset tager udgangspunkt i energiforståelse på mange planer.Du vil få indsigt og masser af øvelser om, hvordan det fysiske , følelsesmæssige og mentale påvirker din energi og hvordan du med enkle teknikker, har mulighed for at ændre dette, så dit energiniveau øges. Vil vil også arbejde med de universelle love og hvordan de kan påvirke vores energi felt på stærkeste vis. At forstå din energi og arbejde med den, kan forandre din verden, dine mulighed og ikke mindst hele dit velvære.

Et kursus der vil få dig til at mærke, dit eget lys, være hjemme i din egen energi og din berettigelse til, at være hele dig og stråle som sådan i denne verden. Gennem øvelser vil du komme i kontakt med din livsenergi, dit nærvær, dine potientialer. Du vil øge kontakten til din intuitionen og samarbejde med de universelle energier og derved øge flowet i dig og i dit liv.Det vil gå op for dig, hvor vigtig din opmærksom er og ikke mindst hvordan du bruger den. Hvilket afsæt det sætter i din krop, dine tanker og følelser, når du ikke er opmærksom og når du er opmærksom. Og hvilken forvandling der er mulighed for, når du netop er opmærksom. Du vil forstår, ved at mærke dig selv fuldt ud, hvor enkelt det egentligt er, at være dig, når du har redskaberne til, at tage ansvaret for dig selv, din energi og dit liv og ikke mindst forståelsen af, at ingen er præcist som dig og deri er du unik, et helt specielt smukt væsen på denne jord.