Uddannelsesforløb – Betina Maj

Uddannelsesforløb

Næste hold starter d. 6. - 7. februar 2021

Vil du være en unik vejleder for andre på deres vej til et liv i glæde, power og succes?
Vejledning i skridtene på vejen til livsformål, klarhed i livstemaer og udfordringerne deri. Kort sagt vejen til de egentlige potentialer i den enkelte og udfoldelse deri.
Uddannelsen består af et Grundforløb på 8 moduler, herefter en pause på 3-4 måneder til træning med individuel vejledning undervejs, derefter en Overbygning på 4 moduler. Diplom udstedes ved gennemført fuldt forløb.
Det er muligt, kun at gennemføre Grundforløbet og evt. tage Overbygningen på et senere tidspunkt.

Grundforløb – 8 kurser af 2 dage

Delkurserne på grundforløbet består af, at komme “hjem” i alle grundelementerne i håndlæsningen. Dette består af håndens opdeling i områder, højre og venstre hånds betydning, arbejde med grundtyperne, linjer, tegn og symboler, skader, energi og farver i hænderne mm.
 

1. Delkursus – Håndlæsningens Univers
Modulet vil tage udgangspunkt i, at ethvert menneske er universet og deri er vi mennesker langt mere end de fleste forholder sig til. Hænderne indeholder alle aspekter af dets menneske, alt hvad det kommer af og hvor det er på vej hen. De indeholder livsformål, livslektie og det grundlag mennesket står på i livet. Hænder afspejler potentialerne i den enkelte og forandres løbende gennem livet, som den enkelte udfolder sig.

 • Håndlæsningens historie
 • At forholde sig til hænderne på anden vis end den gængse starter her. Vi beskæftigere os med en masse øvelser i, at se på hænderne på ny vis.
 • Indstillingen til læring og at forholde sig til rollen som håndlæser.
 • Hændernes helhed og modsætningsforhold.
 • Forskel på håndanalyse og håndlæsning
 • Kortet over hænderne inddeling inkl. fingernes betydning.                     
 • Meditation, nærværs,- og opmærksomheds øvelser ( Er på hvert modul)

2. Delkursus – Håndryggen 1
Håndryggen afspejler menneskets nu. Det viser hvilken grundtype/typer samt hvilke områder i livet, mennesket er optaget af nu og hvordan man bruger sig selv.
Håndformerne viser vores grundtype, som er yderst væsentlig at forholde sig til, da det er den platform vi skaber vores liv ud fra og vores værdier hænger sammen med. Mange mennesker kommer i perioder mere eller mindre væk fra deres grundværdier og det vil altid skabe uro i livet. De fleste mennesker er sammensat af 2 til flere typer, hvoraf den ene er mest dominerende.

 • Håndtyper, er det primære omdrejningspunkt
 • Ild, jord, luft og vand hånden samt øvrige tillægs aspekter
 • Fingerringes betydning

3. Delkursus – Håndryggen 2
I det fortsatte arbejde med håndryggen, skal vi ind på flere af de områder, der nuancere det enkelte menneske og det deres liv er fyldt af.

 • Hudtype
 • Farve og energi på håndryggen – Indkredsning af de væsentlige livsomdrejningspunkter lige nu
 • Negle form, farve og markeringer i neglene  
 • Skader på hænderne og vorters betydning
 • Fingerringes betydning

4. Modul – Linjernes Univers 1
Linjerne i hænderne kan beskrives som vores livsveje. De store linjer fortæller om vores tilgang og mønstre mentalt, følelsesmæssigt, psykisk og åndeligt. Øvrige linjer fortæller om potentialer, ressourcer, kernekvaliteter og udfordringer. Alle linjerne forandres i løbet af det levede liv og som du forandres.

 • Teori til tydning af håndfladen gennemgås.
 • Deri er linjernes overordnede betydning – Lagene i hænderne – Bjergene i hænderne – Hudtyper i håndfladen mm.
 • Arbejde med alle elementerne på hinanden, fotokopier og på aftryk

5. Modul – Linjernes Univers

 • Fortsat læring og træning med linjerne

 • Fremgangsmåden til udlægning af personlighed, talenter, kernepotentiale, livsformål og livslektie/udfordring

 • Fortid, nutid og fremtid

6. Modul – At udvikle dit eget potentiale, dit unikke selv personligt og professionel

 • Opsamling

 • Træningsmetoder til personlig og spirituelt udvikling

 • Intuitionens veje til dig

7. Modul – Blindtegninger

En blindtegning giver et billede af, et menneskes liv lige nu. Og fortæller om handlemuligheder, hvilke bevidste og ubevidste kvaliteter, der er tilstede og deri hvad der kunne være godt at handle på mm.

Metoden til at tolke en blindtegning gennemgåes og trænes                    

8. Modul – Afslutning og ny begyndelse

 •  Opsamling

 • Den professionelle rolle

 • Afslutning

Overbygning – 4 kurser af hver 2 dage 

Sidste del af håndlæseruddannelsen – Også for dig der i forvejen har håndlæseruddannelsen, som ønsker opfriskning, et skub til at kommer i gang mm.

Delkurserne på overbygningen er mere målrette det professionelle virke med faget.

Her arbejdes der intenst med at kæde alle grundelementerne sammen samt en dybere læring og forståelse på de enkelte grundtræks/elementers påvirkning på hinanden.

En dybere gennemgang og træning i;

 • Fremtidslæsning
 • Livsopgave
 • Specielle oplevelser fra foster til nutid
 • Tidligere liv
 • Skytsånder og andre åndelige vejledere
 • Afdøde kontakt

– Tilmelding og betaling for Håndlæseruddannelsen – 

Grundforløb:

1. Prisen ved kontant betaling 16.500 kr.

2. Ved afbragsordning bliver den fulde pris 19.000 kr. Ved tilmelding betales dep. på min. 2.500 kr. og restbeløbet afdrages ved månedlig rate eller ratebetaling pr. kursus gang. Dette aftales nærmere med hver enkelt elev.


Overbygning:


1. Pris ved kontant betaling 8.500 kr. – Betales ved tilmelding til overbygning


2. Ved afdragsordning er den fulde pris for Overbygning 9.500 kr. dep. på
2.500 kr. betales ved tilmelding til Overbygning. Rest beløbet afdrages månedsvis eller pr. kursusgang.

Samlet pris for hele uddannelsesforløbet (grundforløb + overbygning) ved kontant betaling ved tilmelding er 25.000 kr.Ved afdragsordning er den samlede pris 28.500 kr.

– Du er først endeligt tilmeldt, når den samlede kursuspris eller depositum er indbetalt

– Indbetalingerne til Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5394  kontonr. 0000244854
Husk navn på indbetalingen.

______________________________________________________
Efteruddannelse og videreuddannelse oprettes efter forespørgsel

Næste hold starter d. 1.-3. marts 2019
Vil du være en unik vejleder for andre på deres vej til et liv i glæde, power og succes?
Vejledning i skridtene på vejen til livsformål, klarhed i livstemaer og udfordringerne deri. Kort sagt vejen til de egentlige potentialer i den enkelte og udfoldelse deri.
Uddannelsen består af et Grundforløb på 8 moduler, herefter en pause på 3-4 måneder til træning med individuel vejledning undervejs, derefter en Overbygning på 4 moduler. Diplom udstedes ved gennemført fuldt forløb. 
Det er muligt, kun at gennemføre Grundforløbet og evt. tage Overbygningen på et senere tidspunkt.

Grundforløb – 8 kurser af 2 ½ dag

Delkurserne på grundforløbet består af, at komme “hjem” i alle grundelementerne i håndlæsningen. Dette består af håndens opdeling i områder, højre og venstre hånds betydning, arbejde med grundtyperne, linjer, tegn og symboler, skader, energi og farver i hænderne mm.
 1. Delkursus – Håndlæsningens Univers
Modulet vil tage udgangspunkt i, at ethvert menneske er universet og deri er vi mennesker langt mere end de fleste forholder sig til. Hænderne indeholder alle aspekter af dets menneske, alt hvad det kommer af og hvor det er på vej hen. De indeholder livsformål, livslektie og det grundlag mennesket står på i livet. Hænder afspejler potentialerne i den enkelte og forandres løbende gennem livet, som den enkelte udfolder sig.

 • Håndlæsningens historie
 • At forholde sig til hænderne på anden vis end den gængse starter her. Vi beskæftigere os med en masse øvelser i, at se på hænderne på ny vis.
 • Indstillingen til læring og at forholde sig til rollen som håndlæser.
 • Hændernes helhed og modsætningsforhold.
 • Forskel på håndanalyse og håndlæsning
 • Kortet over hænderne inddeling inkl. fingernes betydning.                     
 • Meditation, nærværs,- og opmærksomheds øvelser ( Er på hvert modul)

2. Delkursus – Håndryggen 1
Håndryggen afspejler menneskets nu. Det viser hvilken grundtype/typer samt hvilke områder i livet, mennesket er optaget af nu og hvordan man bruger sig selv.
Håndformerne viser vores grundtype, som er yderst væsentlig at forholde sig til, da det er den platform vi skaber vores liv ud fra og vores værdier hænger sammen med. Mange mennesker kommer i perioder mere eller mindre væk fra deres grundværdier og det vil altid skabe uro i livet. De fleste mennesker er sammensat af 2 til flere typer, hvoraf den ene er mest dominerende.

 • Håndtyper, er det primære omdrejningspunkt
 • Ild, jord, luft og vand hånden samt øvrige tillægs aspekter
 • Fingerringes betydning

3. Delkursus – Håndryggen 2
I det fortsatte arbejde med håndryggen, skal vi ind på flere af de områder, der nuancere det enkelte menneske og det deres liv er fyldt af.

 • Hudtype
 • Farve og energi på håndryggen – Indkredsning af de væsentlige livsomdrejningspunkter lige nu
 • Negle form, farve og markeringer i neglene  
 • Skader på hænderne og vorters betydning
 • Fingerringes betydning

4. Modul – Linjernes Univers 1
Linjerne i hænderne kan beskrives som vores livsveje. De store linjer fortæller om vores tilgang og mønstre mentalt, følelsesmæssigt, psykisk og åndeligt. Øvrige linjer fortæller om potentialer, ressourcer, kernekvaliteter og udfordringer. Alle linjerne forandres i løbet af det levede liv og som du forandres.

 • Teori til tydning af håndfladen gennemgås.
 • Deri er linjernes overordnede betydning – Lagene i hænderne – Bjergene i hænderne – Hudtyper i håndfladen mm.
 • Arbejde med alle elementerne på hinanden, fotokopier og på aftryk

5. Modul – Linjernes Univers
Fortsat læring og træning med linjerne

Fremgangsmåden til udlægning af personlighed, talenter, kernepotentiale, livsformål og livslektie/udfordring

Fortid, nutid og fremtid

6. Modul – At udvikle dit eget potentiale, dit unikke selv personligt og professionel

Opsamling

Træningsmetoder til personlig og spirituelt udvikling

Intuitionens veje til dig

7. Modul – Blindtegninger

En blindtegning giver et billede af, et menneskes liv lige nu. Og fortæller om handlemuligheder, hvilke bevidste og ubevidste kvaliteter, der er tilstede og deri hvad der kunne være godt at handle på mm.

Metoden til at tolke en blindtegning gennemgåes og trænes                    

8. Modul – Afslutning og ny begyndelse

 Opsamling

Den professionelle rolle       

Afslutning

Overbygning – 4 kurser af hver 2 ½ dags varighed

Sidste del af håndlæseruddannelsen – Også for dig der i forvejen har håndlæseruddannelsen, som ønsker opfriskning, et skub til at kommer i gang mm.

Delkurserne på overbygningen er mere målrette det professionelle virke med faget. 

Her arbejdes der intenst med at kæde alle grundelementerne sammen samt en dybere læring og forståelse på de enkelte grundtræks/elementers påvirkning på hinanden.

En dybere gennemgang og træning i;

                          – Fremtidslæsning 
                          – Livsopgave
                          – Specielle oplevelser fra foster til nutid
                          – Tidligere liv
                          – Skytsånder og andre åndelige vejledere
                          – Afdøde kontakt

– Betaling for Håndlæseruddannelsen – 

Grundforløb:
1. Prisen ved kontant betaling 16.500 kr.
2. Ved afbragsordning bliver den fulde pris 19.000 kr.Ved tilmelding betales dep. på min. 2.500 kr. og restbeløbet afdrages ved månedlig rate eller ratebetaling pr. kursus gang. Dette aftales nærmere med hver enkelt elev.
Overbygning:
1. Pris ved kontant betaling 8.500 kr. – Betales ved tilmelding til overbygning
2. Ved afdragsordning er den fulde pris for Overbygning 9.500 kr. dep. på 
2.000 kr. betales ved tilmelding til Overbygning. Rest beløbet afdrages månedsvis eller pr. kursusgang.
Samlet pris for hele uddannelsesforløbet (grundforløb + overbygning) ved kontant betaling ved tilmelding er 25.000 kr.Ved afdragsordning er den samlede pris 28.500 kr.

– Du er først endeligt tilmeldt, når den samlede kursuspris eller depositum er indbetalt – 
– Indbetalingerne til Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5394  kontonr. 0000244854 
Husk navn på indbetalingen.   

______________________________________________________
Efteruddannelse og videreuddannelse oprettes efter forespørgsel